Logo AC

ESO9
podnikový informační systém

pro moderní a výkonné společnosti

Další spokojený zákazník ESO9

Dokončili jsme další implementaci podnikového informačního systému ESO9, který nově využívá také společnost Českomoravská distribuce s.r.o, která jej provozuje v prostředí AC CLOUD. Více informací v tiskové zprávě.

Podpora EET

ESO9 je připraveno na nadcházející změny. Elektronická evidence tržeb (EET) bude součástí ESO9 Start a modulu ESO9 Prodejna. Podrobnější informace a harmonogram získáte přímo na webu ESO9.

Nová verze 5.3. a podpora SQL

Novou verzi 5.3 ESO9 Start a PAM lze nainstalovat na Microsoft SQL 2012 a novější. Podpora provozu ESO9 na všech edicích MS SQL 2008 byla ukončena k 31. 3. 2016. Podrobný popis novinek a změn bude odeslán všem uživatelům.

Podpora XML u SEPA plateb

Od 31. 10. 2016 platí povinnost předávat hromadné SEPA platby v EU ve formátu XML. Informační systém ESO9 Start je připraven. Pro exporty platebních příkazů byl do ESO9 Start, k stávajícímu definičnímu souboru, v rámci aktuální verze 5.3 doplněn další formát XMLSEPA16.

CO JE ERP

ERP - Enterprise Resource Planning (podnikové plánování zdrojů) je informační systém, který integruje a automatizuje procesy související s činností firmy. Prodej, účetnictví, sklad, majetek, výroba, či jiné oblasti podle zaměření a potřeb firmy.

KDY NOVÉ ERP

Když ho nemáte a „ruční práce“ nestačí nebo když ho již máte, ale:

 • nepodporuje firemní procesy, brzdí chod firmy
 • neumožní sdílet data, není spolehlivý, padá
 • nemá možnost vzdáleného připojení, neumožní efektivně najít zboží, nešetří čas při práci s daty
 • nelze ho rozvíjet (zastaralost OS, nemožnost upgrade, vysoká cena za správu systému) …
 • nejde ho propojit s jiným systémem – vzdálená pracoviště, sklad, e-shop, výroba, prodejna
 • potřebujete sjednotit informační systémy ve svých společnostech
 • neposkytne vhodné výstupy pro rozhodování

JAK VYBRAT ERP

Příprava a stanovení kritérií pro výběr nového informačního systému je časově i procesně náročná záležitost. Není dobré ji podcenit. Napravit špatnou volbu je obtížné a nákladné.

Co je dobré znát a vědět:

 • Systém – jaké jsou možnosti přístupu, nároky na provoz, oborová řešení, provozní parametry...
 • Funkčnost – „krabicové řešení“ beze změn, standardní nastavení a parametrizace, nebo možnost rozsáhlejších zákaznických úprav...
 • Cenový rozsah - vlastní program (licence), implementace, nutný HW a SW, zákaznické úpravy, poplatek za legislativní údržbu (UpDate)...
 • Implementace – náročnost, rozsah, délka...
 • Provoz – servis, upgrade HW, SW, potřeba vlastního správce ERP a IT...
 • Podpora – rozsah, způsob, rychlost, možnost komplexních služeb dodavatele...
 • Uživatelská přívětivost – rychlost zvládnutí systému uživatelem a následná efektivita práce...
 • Výhledy – rozšíření systému, nutnost nové instalace, implementace, doškolení...

PROVOZ ERP U ZÁKAZNÍKA

Pořízení, instalace a provoz ERP u zákazníka předpokládá vybudování/rozšíření vlastní infrastruktury a zabezpečeného připojení pro vzdáleně pracující uživatele. Nákup licencí ERP a implementace je realizován jako investice, správa a provoz IT je ve vlastní režii firmy.

PROVOZ ERP JAKO SLUŽBY (CLOUD)

Hlavním přínosem je významné snížení počátečních investic a průběžných nákladů. Systém je instalován a provozován v infrastruktuře dodavatele. U zákazníka postačí běžná počítačová síť, klientské počítače a přístup do internetu. Licence jsou účtovány formou měsíčních poplatků, podle počtu uživatelů, kteří službu využívají.

 • nepořizujete a neplatíte HW či základní SW serverů
 • odpadají náklady i starosti spojené s provozem, nutnými servisními zásahy, aktualizacemi systémů, starosti se zálohováním či ztrátou/zcizením dat
 • získáte garanci rychlé reakce v případě výpadku
 • neplatíte samostatně poplatky za UpDate informačního systému, je součástí služby

PROČ ESO9

ESO9 je generačně nový, flexibilní informační systém určený menším a středně velkým společnostem. Ojedinělá moderní technologie přinášející vývojově neomezené vlastnosti a jednoduchost z pohledu vzdálené obsluhy vychází z podpory firemních procesů a definic jednotlivých činností.

Ovládání přirozeně známé z internetu i uživatelsky přívětivé prostředí umožnuje rychlé seznámení se systémem, efektivní a optimalizovanou práci.

Procesně založený systém je snadné přizpůsobit požadavkům firem i v oborových a speciálních řešeních na míru.

VÝHODY ESO9

 • Procesní struktura - systém se přizpůsobuje firemním procesům, ne naopak
 • Práce uživatele i správce odkudkoli - plný komfort z kanceláře i internetu
 • Personalizace – uživatelské prostředí a obrazovky přizpůsobené činnostem a procesům uživatele.
 • Provázání s produkty Microsoft - přímá interpretace dat v podobě tabulek MS Excel, web komponent, zpracování dat do grafů, kontingenčních tabulek.
 • Hypertextové odkazy propojující digitální knihovny dokumentů, včetně jejich editace v MS Word.
 • Vytvoření dokumentových úložišť v SQL databázi
 • Otevřenost – úpravy jsou závislé pouze na možnostech SW produktů, na kterých ESO9 staví
 • Jazykové a legislativní verze
 • Ochrana a bezpečnost dat
 • Snadná rozšiřitelnost

JAK ZÍSKAT ESO9

 • Úvodní pohovor, studie, analýza, možnost vyzkoušení, DEMO verze …
 • Návrh optimálního řešení > volba edice ESO9, rozhodnutí lokální instalace/Cloud
 • Návrh IT infrastruktury / služeb, způsob podpory, strategie implementace, minimalizace rizik
 • Odsouhlasení cenové nabídky
 • Implementace – standardní funkčnost + přizpůsobení požadavkům a potřebám zákazníka, import stávajících dat (při přechodu z jiného systému), propojení poboček
 • Zaškolení uživatelů, vyškolení správce, dohled nad prvními kroky uživatelů v ESO9 …

LEGISLATIVA A JAZYKOVÉ VERZE

 • Legislativa - česká, slovenská, maďarská, polská
 • Jazyková verze - česká, slovenská, anglická, německá, italská, polská, maďarská

PLATFORMA

Všechny edice ESO9 mají společnou technologickou platformu, způsob provozování, ovládání i poskytování legislativní a vývojové podpory. Liší se pouze v nabízené funkcionalitě a v oblastech nasazení. Využívají progresivní technologické prvky, jako platforma.net, vícevrstvá architektura a standardizované prostředí pro zobrazení informací, zaručující ochranu investic a budoucí růst.

ARCHITEKTURA

Architektura produktů ESO9 je postavena na platformě Microsoft. Stabilní databázový server MS SQL, tenký klient ve standardu jazyka HTML a aplikační server .NET pro vzájemnou komunikaci.

Klient je jediný software - internetový prohlížeč, který musíte mít na svém zařízení nainstalovaný. Zobrazuje formuláře ESO9 jako běžné webové stránky, na které jsou uživatelé zvyklí z internetu.

Aplikační server komunikuje s klienty ESO9 prostřednictvím služby WWW, čímž se pro uživatele smazává rozdíl mezi intranetovým a internetovým provozem. Klientské operace (vkládání, změna nebo mazání dat) je možné podrobně zaznamenávat, což umožňuje tyto operace zpětně vysledovat.

ESO9 - LOKÁLNÍ INSTALACE

Lokální instalace předpokládá existenci běžné počítačové sítě a pořízení vlastní infrastruktury. Pro uživatele pracující přes internet je vhodné (z hlediska zabezpečení) vyhradit další aplikační server dostupný z internetu, nebo vytvořit VPN spojení. Uživatelům je tak vnitrofiremní IS dostupný odkudkoli.

Aplikační i databázový server ESO9 je třeba instalovat na HW s odpovídající konfigurací, (dle současně pracujících klientů, velikosti databáze a složitosti aplikace). Pokud je kapacita serverů dostatečná, je možné je využívat i pro další činnosti souběžně s provozem informačního systému ESO9.

Klientem pro všechny varianty ESO9 je standardně internetový prohlížeč MS Internet Explorer 7.0 a vyšší, nebo jiné prohlížeče. Požadavky na HW klienta jsou dány spíše ostatními instalovanými aplikacemi, včetně doporučených programů MS Office.

ESO9 Cloud – PROVOZ V CLOUDU

Systém je instalován a provozován v infrastruktuře dodavatele v prostředí AC CLOUD. U zákazníka je instalována běžná počítačová síť, klientské počítače a zřízen přístup do internetu. Systém ESO9 Cloud je možné provozovat a užívat souběžně se stávající infrastrukturou firmy.

AKTUALIZACE A ZÁRUKA ESO9

Tým vývojářů ESO9 international průběžně sleduje všechny důležité změny v oblasti legislativy a IT technologií. Do systémů ESO9 jsou aplikovány formou služby UpDate, kdy nové verze jsou uvolňovány obvykle 2x do roka. Záruka na informační systémy ESO9 je poskytována v délce 6 měsíců od doby instalace poslední nové verze, představuje tedy kontinuální garanci.

VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ ESO9

K dispozici je i nástroj pro zdatnější uživatele, či pro správce informačních systémů, kteří mohou prostřednictvím technologie ESO9 vytvářet aplikace a následně je budou poskytovat dalším zájemcům.

ESO9 LITE

„Krabicové“ řešení pro malé či začínající společnosti s jednoduššími firemními procesy. Přehledně poskytne potřebné údaje pro chod firmy, umožní následný růst i plynulý přechod na edice ESO9 Start a Profi. Obsahuje generátor sestav, ovšem neumožňuje uživatelské úpravy.

V ESO9 Lite může současně pracovat až pět uživatelů, bez ohledu na počet nainstalovaných klientských stanic.

ESO9 START

Rozsáhlejší informační systém pro menší firmy a společnosti se standardizovanými procesy, rychlou implementací a jednoduchým přechodem na ESO9 Profi. Obsáhne všechny činnosti, jejichž průběh je potřeba automatizovat či zefektivnit. V omezené míře nabízí i uživatelské úpravy.

ESO9 Start využijí společnosti s rozsahem 5 až 10 současně pracujících uživatelů a to včetně případného připojení vzdálených pracovišť bez nutnosti budování VPN sítě.

 
ESO9
Základní procesní oblasti
Účto
Lite
Start
Profi
Účetnictví
Finance
Saldokonto
Majetek
Evidence dokumentů (DMS)
Nákup
Prodej
Skladové hospodářství
Analýza skladu
Úkoly - interní evidence
CRM
Managerské výstupy
Kompletace
Mzdy
Personalistika
Podání - vazba na PVS
Cesty
Prodejna off-line
E-shop (B2B)
Datové schránky
Servis
Procesy (Workflow)
Doprava
Váhy
Výroba
Oborová řešení
Ano Ne Možné rozšíření

Všechny edice je možné provozovat formou pronájmu aplikace - ESO9 Cloud.

ESO9 PROFI

Reaguje na změny firemních procesů v rámci strategie společnosti. Je určen především pro střední a větší společnosti s vyššími nároky. Plně postihuje specifické potřeby a vytváří tak naprosto individuální řešení, včetně možnosti úprav užívaných dokladů, formulářů, rozsahu a způsobu vykonávaných činností, názvosloví datových položek apod.

Implementaci předchází tzv. Projekt zavedení, který řeší způsob implementace, analýzu, popis kroků, potřebné či požadované úpravy a to až do definic vzhledu formulářů jednotlivých agend. Edice Profi je nabízena rovněž ve formě cenově zvýhodněných multilicencí.

ESO9 ÚČTO

Edice určená pro společnosti poskytující účetní služby. Licence umožňuje zpracování dat pro neomezený počet firem, lze rozšířit o zpracování mezd a vzdálený přístup (zadávání dat zákazníkem) do systému účetní firmy. Minimální počet jsou dvě uživatelské licence

Provoz
Edice
Provoz v prostředí zákazníka
ESO9 Lite
ESO9 Start
ESO9 Profi
ESO9 Účto
Poplatky za licence a aktualizace systému
ceny na vyžádání
ceny na vyžádání
ceny na vyžádání
ceny na vyžádání
Provoz v cloudu
ESO9 Cloud
Cena za uživatele a měsíc
při velikosti databáze 0,5 GB včetně aktualizací
1 200 Kč/měsíc (bez DPH)
Doplňkové informace
Počet klientů
2 až 5
2 až 10
neomezeno
min 2
Multilicence
ne
ne
ano
ne
Generátor sestav
ano
ano
ano
ano
Uživatelské úpravy
ne
omezené
ano
ne
Vývojové prostředí
ne
ne
ano
ne
Odhad implementace
3 dny
podle úvodní studie
dle projektu zavedení
3 dny
Školení
3 hodiny
6 - 12 hodin
dle projektu zavedení
2 hodiny
Provoz s dohledem
doplňková služba
doplňková služba
dle projektu zavedení
doplňková služba
Konverze dat
doplňková služba
doplňková služba
dle projektu zavedení
doplňková služba
Certifikace správce
ne
vyžadována
vyžadována
ne
Certifikace implementátora
ne
ne
vyžadována
ne

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

 • DEMONTA Trade SE
 • DF Partner s.r.o.
 • GANT Czech Republic s.r.o.
 • iMi Partner, a.s.
 • MEDICAL GROUP SK s.r.o.
 • Moravia Systems a.s.
 • pietro filipi, s.r.o.
 • ProInterier s.r.o.
 • Pivovar Nymburk, spol. s r.o.
 • SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.

ÚČETNÍ FIRMY

 • ANFEMATA, s.r.o.
 • APOGEO Accounting & Payroll, s.r.o.
 • Bianchi & Partners s.r.o.
 • Ing. Pavel Dvorský, Ph.D.
 • LN - ÚČTO s.r.o.
 • Účetnictví on-line, s.r.o.
 • "webKeeping" družstvo

FINANČNÍ SLUŽBY

 • Air Bank a.s.
 • Home Credit a.s.
 • InkWater Capital Management s.r.o.
 • MIRACON s.r.o.
 • NATLAND GROUP LIMITED
 • SI Corporate Finance, a.s.

VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI

 • Balsac papermill s.r.o.
 • DAFE - PLAST JIHLAVA, s.r.o.
 • Hügli Food s.r.o.
 • CHEMOTEX Děčín a.s.
 • KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o.
 • Liberecké strojírny s.r.o.
 • MEGA a.s.
 • Strand s.r.o.
 • TEDOM a.s.
 • ZPS Prefix a.s.

STAVEBNICTVÍ

 • CANABA a.s.
 • Hroší stavby Morava a.s.
 • INELSEV s.r.o.
 • INSKY spol. s r.o.
 • METALL QUATRO spol. s r.o.
 • MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s.
 • Speciální stavby Most spol. s r.o.
 • SUDOP GROUP a.s

SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

 • ČD travel, s.r.o.
 • Kongresové centrum Praha, a.s.
 • TOP HOTELS GROUP a.s.
 • VÍTKOVICE TOURS s.r.o.
 • Za sluncem s.r.o.

ZDRAVOTNICTVÍ

 • AGEL a.s.
 • Dopravní zdravotnictví a.s
 • MOJE AMBULANCE a.s.
 • Multiscan s.r.o.
 • Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • Nemocnice Český Těšín a.s.
 • Poliklinika Terasa s.r.o.
 • Repharm, a.s.
 • Středomoravská nemocniční a.s.
 • Šumperská nemocnice a.s.

OSTATNÍ

 • AL INVEST Břidličná, a.s.
 • Bisnode Česká republika, a.s.
 • CS TRANS s.r.o.
 • CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec
 • Daejung Europe, s.r.o.
 • HÖDLMAYR Logistics Czech Republic a.s
 • JUDr. Vladimír Muzikář
 • Městská bytová správa, spol. s r.o.
 • Moravské divadlo Olomouc
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Občanské sdružení Sportovní klub Véska
 • OneMed Polska Sp. z o.o.
 • Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.